ARTIKLER


Konflikt og kreativitet i grupper

Forskere innenfor anvendt psykologi har vært opptatt av å forstå hvilke faktorer som avgjør om en gruppe, eller et team, fungerer effektivt eller ikke. Imidlertid har det vært lite fokus på hvilke faktorer som påvirker nytenkning i grupper. Er det noen sammenheng mellom dynamikken innad i en gruppe og grad av kreativitet på det gruppen produserer? I tidligere studier har man sett på antall ideer som en gruppe produserer. Ville resultatene sett annerledes ut dersom man også vurderte kvaliteten på ideene? Konflikt blir ofte sett på som negativt, men i denne artikkelen vil jeg argumentere for at opposisjon i noen tilfeller kan fremme kreativitet.

Roller og relasjoner

Vi er innom mange roller i løpet av en dag. Det kan være rollen som ansatt, forelder, venn og kjæreste. Det kan også være rollen som den engasjerte, den målrettede, den omsorgsfulle eller den morsomme. Er du nysgjerrig på dine roller? Hvilke er aktive? Hvilke er passive?

Rollemestring
Hamar Arbeiderblad, 4 mai

Fra lek til alvor
Fra lek til alvor, Gründerdrømmer og Du må forstå investorene

Relasjonsarbeid på teaterscenen

Slik starter historien om Sarah, som ble forlatt av faren sin da hun var ni år. Etter at foreldrene skilte seg reiste han til Sveits for å jobbe som klovn på sirkus. På scenen forteller de en historie om savn og sorg, men også om en nær relasjon.

Broen mellom religion og psykologi

Husevåg skrev masteroppgave i religionspsykologi om psykodramatisk arbeid med gudsrelasjonen. I oppgaven tar hun utgangspunkt i et drama hvor protagonistens tema viser seg å dreier seg om gudsbilder.

Hvordan jobbe med åndelighet i det terapeutiske rom?
Intervju med psykodramatiker, religionspsykolog og prest Margit Husevåg

Margit Husevåg har vært opptatt av åndelighet og religiøsitet i en årrekke. Hun har selv vært søkende i forhold til tro, og kjenner dette feltet fra innsiden. Samtidig som hun har utdannet seg til psykodramatiker, har hun også studert teologi, tatt master i religionspsykologi, og nå holder hun på å utdanne seg ferdig som prest. Med en sterk dedikasjon og interesse i tillegg til denne bakgrunnen må Husevåg kunne sies å være spesialist på dette feltet. Hun er imidlertid ikke alene om å snakke varmt om å sette religiøsitet på tapetet. I Norsk Psykologforening er det en bred debatt om terapeuters evne, eller snarere mangel på evne, til å løfte fram religion i terapi. Mye kan tyde på at åndelige temaer har hatt for liten plass i det terapeutiske rom. Selv om Gud hadde en naturlig plass på Morenos originale scene, er det grunn til å se nærmere på hvilken plass religion har på psykodramascenen i dag.