GÅRDEN


Flagstad Østre er en gård med mye aktivitet, lek og alvor. Det bort tre familier her og noen husdyr. På jorda dyrkes korn og i fjøset er det griser. Om sommeren har vi sauer som hjelper oss å holde graset nede.

Vi driver et kurssenter hvor grupper og møte mellom mennesker er i sentrum.

Vi er opptatt av det sakte livet og at menneske og natur skal være i harmoni. Den siste tida har vi opparbeidet en sti som binder sammen jordbrukslandskapet og skogen – og innbyr til bevegelse og naturopplevelser.

For en generasjon tilbake var gården en familiebedrift hvor alle tok del i fjøsstell og dyrking. Det var mange gode opplevelser av å løse oppgaver sammen og å være en del arbeidslaget. Gode fellesskapsopplevelser står i sentrum for gruppene som er her på besøk. Vi er opptatt av lek og spontanitet, barnlig glede og engasjement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>