KURS / FASILITETER


Velkommen som kursgjest på Flagstad Østre!

Flagstad er en kursgård som tar imot grupper hvor det er fokus på relasjoner, samarbeid og utvikling. Inspirasjonen til å bygge opp dette er hentet fra opphold i Mexico hvor vi fikk oppleve roen og fellesskapet på landsbygda. Denne stemningen ønsker vi å formidle til de som kommer hit gjennom å skape en god ramme for kurs.

Kursrommet i Drengestua ligger i 2. etasje med adkomst via utvendig trapp.

Parkering foregår på baksiden av Drengestua, se kart på neste side.

Vi er en grønn gård og legger opp til at gjestene kildesorterer søppel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *